Informace o webu

 

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.bezpecnostnicentrum.cz je společnost JABLOTRON SECURITY a.s., IČO: 285 01 861, se sídlem v Praze 4, K dubu 2328/2a, Chodov, spis.zn. B 14899 vedená Městským soudem v Praze (dále jen „Vlastník“).

Vlastník má v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, neomezenou výhradní a trvalou licenci k užití internetových stránek a jejich obsahu.

Neoprávněné užití internetových stránek Vlastníka či jejich obsahu nebo neoprávněný zásah do práv Vlastníka spojených s internetovými stránkami je postihováno podle zákona.

Zásady užívání stránek

Osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"), se zavazují dodržovat níže uvedená pravidla.

Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na stránky Vlastníka.

Při používání stránek nesmí uživatel zasahovat do jejich bezpečnosti, nemůže stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst stránek.

Případná rizika plynoucí uživateli z použití těchto stránek, jsou zcela na uživateli a Vlastník za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Stránky www.bezpecnostnicentrum.cz se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i všech svých funkcionalit širokému spektru uživatelů internetu.

Přístup na stránky může být pro využití příslušných funkcionalit podmíněn poskytnutím některých údajů ze strany uživatele.

Mají-li takové údaje povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, bude s nimi Vlastník nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, tzn., že nebudou použity k jiným účelům, než pro které byly poskytnuty, přičemž takovým účelem je buď poskytnutí požadovaných služeb uživateli, nebo snaha o zlepšování služeb zákazníkům včetně sledování funkčnosti a účinnosti stránek.

Uživatelé stránek jsou o rozsahu i účelu poskytnutí svých údajů informováni.

Údaje získané Vlastníkem z provozování stránek nebudou jakkoliv zpřístupněny třetím osobám s výjimkou členů skupiny Jablotron případně osob, s nimiž jsou ve spolupráci poskytovány služby zákazníkům.

Vlastník si vyhrazuje právo poskytnout jakýkoli údaj získaný z provozování stránek třetí osobě, pokud se tak bude dít z důvodu plnění zákonné povinnosti nebo na základě rozhodnutí orgánu státní moci.

Uživatelé stránek mají právo požadovat informace ohledně dat, která o nich Vlastník zpracovává a za jakým účelem, případně, kdo je příjemcem takových dat. Rovněž jsou uživatelé oprávněni požadovat provedení opravy dat, jejich doplnění nebo odstranění. Příslušné požadavky lze zasílat elektronicky na e-mailovou adresu zakaznicka.linka@jablotron.cz nebo písemně na adresu Vlastníka uvedenou v sekci Kontakty.

Cookies

Webové stránky bezpecnostnicentrum.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

Cookies použité na stránkách:

Universal Analytics - analytické účely

Universal Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Google Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Další informace o souborech cookie služby Analytics a ochraně osobních údajů.

Nastavení (odstranění) cookies:

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči.

Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nefunkčnost některých funkcionalit těchto stránek.

Kódy třetích stran

Při provozu stránek jsou používány níže specifikované kódy od společnosti Google, Inc. (dále jen "Google"), které pomáhají analyzovat chování návštěvníků stránek.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google.

Služba využívá souborů cookies, které umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy uživatele) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě pro potřeby Vlastníka a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.

Google dle popisu služby (i) může poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google, (ii) nespojuje IP adresu uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním této stránky uživatel souhlasí se zpracováváním údajů o uživateli společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pro zabránění sledování lze instalovat doplněk do internetového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Nástroj Monkey Tracker

Tyto stránky používají analytický nástroj Monkey Trackerspolečnosti FG Forrest, a.s., který umožňuje zaznamenávat aktivitu uživatelů formou záznamu míst jejich kliknutí do obsahu stránky, přičemž jsou registrována všechna kliknutí, a to včetně těch, která nebyla vedena na odkazy, a záznamu rozsahu zobrazení stránek, tj. jakou část stránek si návštěvník zobrazil, a to včetně částí zobrazených pomocí rolování posuvníky.

Získaná data jsou převáděna do souhrnných heatmap znázorňujících intenzitu dle počtu kliknutí na stránce, včetně přesného vyčíslení počtu uživatelů, kteří do vybrané oblasti klikali, a do scrollmap znázorňujících počet uživatelů, kteří si příslušné části stránky zobrazili.

Informace získané pomocí tohoto nástroje pomáhají kontinuálnímu zlepšování a rozvoji stránek.

Monkey Tracker nezaznamenává žádné osobní ani jiné údaje vyplňované uživateli na těchto stránkách.

Monkey Tracker zaznamenává výhradně chování uživatelů na stránkách www.bezpecnostnicentrum.cz.

Odkazy na jiné stránky

Stránky obsahují odkazy na stránky jiných provozovatelů.

Vlastník v žádném případě nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah a nastavení ochrany soukromí na stránkách jiných provozovatelů, na které stránky Vlastníka odkazují.

Je výlučně na uživateli, který hodlá navštívit některou z odkazovaných stránek, aby se seznámil s nastavením ochrany soukromí na příslušných stránkách.

Odkazy na stránky jiných provozovatelů jsou vždy označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o odkazy na externí stránky.

Průzkum mezi vězni

Společnost Jablotron uskutečnila v roce 2012 průzkum mezi vězni. Výstupy z tohoto průzkumu jsou zobrazené na Home page v sekci "Podívejte se na svět očima zloděje".

Doporučená rozšíření prohlížeče

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF nabízených na stránkách ke stažení je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Pro zobrazení dokumentů v některém z formátů aplikací Microsoft Office nabízených na stránkách ke stažení je třeba mít nainstalován alespoň prohlížeč společnosti Microsoft, který je zdarma ke stažení; případně je zdarma ke stažení kancelářský balík Open Office.