Videoslužby

Unikátní služby Bezpečnostního centra s informováním Policie ČR v případě mimořádné události

Videotíseň

Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců

 • Kontrola situace na základě stisknutí tísňového tlačítka
 • Samostatná i doplňková služba pro bezpečnost zaměstnanců
 • Policii ČR předávány v případě přepadení obrazové informace z objektu
 • Pouze pro firemní objekty

Více o službě

Videoverifikace

Vyšší stupeň zabezpečení objektu

 • Vizuální kontrola objektu při poplachové události
 • Doplňková služba zvyšující stupeň ochrany objektu
 • Policie ČR telefonicky informována v případě mimořádné události
 • Pro firemní objekty i domácnosti

Více o službě

Videopatrolace

Preventivní ochrana Vašeho objektu

 • Preventivní kontrola objektu ve stanoveném časovém intervalu
 • Samostatná i doplňková služba pro aktivní využití kamer
 • Policie ČR telefonicky informována v případě mimořádné události
 • Pro firemní objekty i domácnosti

Více o službě