řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu vzniklého mezi ním a společností JABLOTRON SECURITY a.s.

Se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, která vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.