Informace o webu

 

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.bezpecnostnicentrum.cz je společnost JABLOTRON SECURITY a.s., IČO: 285 01 861, se sídlem v Praze 4, K dubu 2328/2a, Chodov, spis. zn. obch. rejstříku B 14899 vedená Městským soudem v Praze (dále jen „Vlastník“).

Vlastník má v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, neomezenou výhradní a trvalou licenci k užití internetových stránek a jejich obsahu.

Neoprávněné užití internetových stránek Vlastníka či jejich obsahu nebo neoprávněný zásah do práv Vlastníka spojených s internetovými stránkami je postihováno podle zákona.

Zásady užívání stránek

Osoby navštěvující tyto stránky (dále jen "uživatelé"), se zavazují dodržovat níže uvedená pravidla. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly tím, že na stránky vstoupí.

Při používání stránek nesmí uživatel zasahovat do jejich bezpečnosti, nemůže stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst stránek.

Případná rizika plynoucí uživateli z použití těchto stránek, jsou zcela na uživateli a Vlastník za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Podrobnosti k případnému zpracování osobních údajů poskytnutých uživatelem prostřednictvím stránek naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů ve společnosti JABLOTRON SECURITY a.s.

Informace k používaným souborům cookies a souvisejícímu nastavení prohlížeče jsou uživatelům k dispozici zde.

Odkazy na jiné stránky

Stránky obsahují odkazy na stránky jiných provozovatelů.

Vlastník v žádném případě nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah a nastavení ochrany soukromí na stránkách jiných provozovatelů, na které stránky Vlastníka odkazují.

Je výlučně na uživateli, který hodlá navštívit některou z odkazovaných stránek, aby se seznámil s nastavením ochrany soukromí na příslušných stránkách.

Odkazy na stránky jiných provozovatelů jsou vždy označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o odkazy na externí stránky.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF nabízených na stránkách ke stažení je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Pro zobrazení dokumentů v některém z formátů aplikací Microsoft Office nabízených na stránkách ke stažení je třeba mít nainstalován alespoň prohlížeč společnosti Microsoft, který je zdarma ke stažení; případně je zdarma ke stažení kancelářský balík Open Office.